50 års jubileum 31 augusti 2017

Historik över institutionen för datavetenskap

Prof. Jukka Paakki (red.): Suppeita muistivedoksia / Small memory dumps

Vänligen kontakta Minna Lauri (Minna.Lauri@Helsinki.FI, Exactum lokalteamet, A-flygeln, 2:a vån., tel. 02941 50363, 050 448 5748) om du vill ha en kopia.

Video

Festseminarie Del I

Festseminarie Del II

Festseminarie Del III

Gratulationshälsningar