Fest­seminariets program

Universitets solennitetssal, Unions­gatan 34

Scientific Programme (engelskspråkigt)

13.00-13.15 Opening of the Seminar

Prof. Sasu Tarkoma, Head of the Department of Computer Science

13.15-14.00 BETS: Buildings, Energy, and Transportation Systems

Helsinki Distinguished Lecture Series on Future Information Technology
Prof. Randy Katz, University of California, Berkeley

14.00-14.30 Neural networks: Artificial Intelligence or Genuine Statistics?

Prof. Aapo Hyvärinen, University of Helsinki and University College London

14.30-15.00 From Computational Biology to Personalised Medicine

Prof. Jaak Vilo, Head of the Institute of Computer Science, University of Tartu

15.00-15.30 Kaffeservering

Festprogram

15.30-15.40 Rektorns hälsning

15.40-16.00 Historik över institutionen för datavetenskap

Prof. Jukka Paakki

16.00-16.15 Musiikkia: "Suven laulu"

Komposition Sampsa Ertamo, ord P. O. Eticus

16.15-17.00 Paneldiskussion om framtiden för undervisning i datavetenskap

Ordförande

Fil. dr Jaakko Kurhila, Direktör för Öppna universitetet

Paneldeltagare

Ekon. mag. Mari Heusala, Executive Vice President, F-Secure
Prof. Heikki Mannila, Generaldirektör för Finlands Akademi
Ped. kand. Laura Paajanen, Studieansvarig, TKO-äly ry.
Prof. Henry Tirri, Executive in Residence, Aalto University & Senior Advisor, Samsung

17.00-17.30 Gratulationshälsningar

17.30-   Cocktailservering

 

Föreläsarna

Universitets solennitetssal Foto: Linda Tammisto

Festmiddag

Gamla studenthuset

19.00-

Endast på inbjudan.

Gamla studenthuset Foto: Royal Ravintolat